Historisk arkiv

Gratulerer OPCW med Nobels fredspris

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

- Jeg gratulerer årets vinner av Nobels fredspris, Organisasjonen som skal sikre verden mot bruk av kjemiske våpen, OPCW. Organisasjonen har oppnådd nær global oppslutning om forbudet mot våpen som forårsaker umenneskelige lidelser, sier statsminister Jens Stoltenberg.

- Jeg gratulerer årets vinner av Nobels fredspris, Organisasjonen som skal sikre verden mot bruk av kjemiske våpen, OPCW. Organisasjonen har oppnådd nær global oppslutning om forbudet mot våpen som forårsaker umenneskelige lidelser, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Den norske Nobelkomité trekker i sin begrunnelse frem at OPCW og kjemivåpen- konvensjonen har etablert bruk av kjemiske våpen som et folkerettslig tabu.

- Denne fredsprisen inspirerer til fornyet innsats for å sikre at alle land slutter seg til forbudet mot kjemiske våpen. Bruken av kjemiske våpen i Syria viser med all tydelighet at dette arbeidet må fortsette med uforminsket styrke, sier statsministeren.

OPCW har i mange år arbeidet for å destruere lagre av kjemiske masseødeleggelsesvåpen og bidra til at forbudet mot bruk etterleves. FN og OPCW arbeider nå med å ødelegge lagre av kjemiske våpen i Syria.

- Omlag 78 prosent av verdens kjemivåpenlagre har blitt destruert. Kun en promille av lagrene som gjenstår kan skape de forferdeligste lidelser, sier Stoltenberg.

Kjemivåpenkonvensjonen (CWC) trådte i kraft i 1997. 189 land har sluttet seg til konvensjonen.