Historisk arkiv

Priv. til red.:

Statsministerens program veke 40

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Statsministerens kontor

Statsminister Jens Stoltenberg tek i mot HM kong Willem-Alexander og HM dronning Máxima av Nederland til møte på Statsministerens kontor onsdag 2. oktober 2013.

Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00.

Onsdag 2. oktober
Kl. 13.15 Statsminister Jens Stoltenberg tek i mot HM kong Willem-Alexander og HM dronning Máxima av Nederland til møte på Statsministerens kontor.

Det er høve til å fotografere i forbindelse med møtet. Oppmøte i Glacisgata 1 seinast 12.45. Presse som ønskjer å delta må søkje akkreditering via Utenriksdepartementet.

Pressekontakt er kommunikasjonsrådgjevar Tor Borgersen, telefon 909 38 987.