Historisk arkiv

Global kampanje for å redusere barne- og mødredødelighet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

På Bill Clintons Global Initiative-konferanse i New York i september 2007 lanserte statsminister Jens Stoltenberg en helsekampanje for å redde millioner av barn og kvinner verden over. På vegne av Norge lovte statsministeren at 1 milliard dollar skal bevilges for å redde liv.

I sin tale sa Stoltenberg at et sterkere helsesystem vil kunne redde livet til fire millioner nyfødte som dør i løpet av den første måneden. Dette er barn som kunne overlevd hvis de fikk morsmelk, tilgang til hjelp fra medisinsk personell og behandling med antibiotika.

The Global Health Initiativ har tre hovedsatsningsområder:

1.      Økt finansiering – redusert dødelighet:

Med mindre enn én milliard amerikanske dollar brukt på vaksiner er over 2,3 millioner liv retted siden 2001. Nå må det satse bredere. Mange av de fire millioner nyfødte som dør i løpet av første levemåned, kan reddes hvis de får morsmelk, tilgang til antibiotika og hjelp av medisinsk personell. En halv million kvinner som dør i barsel eller i forbindelse med graviditet hver år, kan reddes med enkle midler. Økt finansiering kan utgjøre forskjellen på liv og død. 

2.      Bedre organisering - redusert dødelighet

For å få mest mulig ut av investeringene, må byråkratiske ledd kuttes. Helsepersonell skal bruke tiden på å behandle pasienter ikke på å fylle ut rapporter. Det må lages insentiver for å behandle flest mulig, enten ved at helsestasjoner får betalt for det antallet kvinner og barn de behandler, eller ved at pengene gis direkte til kvinnene selv for at de skal søke behandling på helsestasjoner. På denne måten vil det å behandle kvinner og barn bli en inntekstkilde og ikke en utgiftspost, og finansieringssystemet i seg selv en pådriver for å oppnå gode resultater.

3.      Støtte til barn og kvinner

Helsekampanjen skal gi oppmerksomhet om det faktum at millioner av kvinner og barn kan reddes ved hjelp av enkle midler. Når vi argumenterer for økt finansiering, må vi også vise at flere liv faktisk kan bli reddet.