Historisk arkiv

Nansen-prisen til Edward Kennedy

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Den nylig avdøde senator Edward Kennedy har fått Nansen-prisen for 2009. Kennedy fikk prisen for sitt arbeid som en kraftfull talsmann for folk uten rettigheter og uten talspersoner, heter det i begrunnelsen for prisen.

”Senator Edward Kennedy stod frem som en kraftfull talsmann for folk uten rettigheter og uten talspersoner. I år etter år, i konflikt etter konflikt, satte han flyktningenes sak på dagsorden og formet en politikk som reddet og påvirket et stort antall mennesker.”

Slik lød begrunnelsen fra FNs høykommissær for flyktninger, António Guterres, da han 15. september gjorde kjent hvem som mottar Nansenprisen i 2009. Edvard Kennedy får prisen post mortem under en seremoni i Washington 28. oktober i år, men var kjent med pristildelingen noen måneder før han døde 24. august i år. Kennedy virket som senator i mer enn 45 år og var en pådriver for lovgivning som gjorde det mulig for forfulgte grupper å få opphold i USA.

Nansen-prisen har vært delt ut av UNHCR hvert år siden 1954. Prisen gis til personer eller organisasjoner som har gjort en spesiell innsats for å hjelpe flyktninger eller tale deres sak. Nansenprisen er på 100.000 USD, et beløp som finansieres av Norge og Sveits i fellesskap. Den første vinneren av Nansen-prisen var også en amerikansk borger, nemlig Eleanor Roosevelt.

Prisen bærer Nansens navn til minne om Fridtjof Nansens innsats for flyktninger etter første verdenskrig og hans rolle som ”flyktningekommissær” for Folkeforbundet.