Historisk arkiv

Fakta om Norges holdning til Hamas

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Den siste tiden har det kommet flere spørsmål til Utenriksdepartementet om Norges holdning til Hamas. Under følger en kort oppsummering av fakta.

Den siste tiden har det kommet flere spørsmål til Utenriksdepartementet om Norges holdning til Hamas. Under følger en kort oppsummering av fakta. 

 • Norge har aldri anerkjent Hamas eller opprettet forbindelser på politisk nivå med bevegelsen. (I Folkeretten er det kun stater og ikke regjeringer som anerkjennes av andre stater).
 • Norge tar sterkt avstand fra Hamas sin voldsbruk som rammer sivile i Israel.
 • Norge krever at Hamas imøtekommer det internasjonale samfunns tre krav: anerkjennelse av Israels rett til å eksistere, aksept av tidligere inngåtte avtaler av PLO og stans av all voldsbruk. Inntil dette skjer vil Norge ikke ha politisk kontakt med Hamas. Norge mener imidlertid at dialog er nødvendig for å påvirke Hamas i riktig politisk retning og vil opprettholde kontakter med bevegelsen på embetsnivå etter behov. 
 • Da Hamas vant valget i 2006 og dannet en ren Hamas-regjering, la Norge om pengestøtten til Det palestinske området slik at pengestøtte ikke tilkom institusjoner under ledelse av Hamas. Norsk støtte ble i hovedsak kanalisert gjennom FN-systemet og uavhengige organisasjoner. Norge hadde ikke kontakt på politisk nivå med representanter for Hamas-regjeringen.
 • For å få til en palestinsk forsoning gikk Hamas og Fatah inn i forhandlinger med sikte på å få en samlingsregjering. Det var en smertefull prosess for begge partier. I 2007 var samlingsregjeringen klar.
 • Norge støttet de saudiske bestrebelsene som førte til Mekka-avtalen og opprettelse av samlingsregjeringen. Denne la frem en moderat regjeringsplattform som blant annet trakk Hamas langt i retning av oppfyllelse av det internasjonale samfunns tre krav, samt ga president Abbas mandat til å forhandle med Israel om en fredsavtale på vegne av hele det palestinske folk. Samlingsregjeringen, som besto av representanter fra nesten hele det palestinske politiske spekter, representerte til sammen over 95 prosent av den palestinske befolkningen.
 • Norge valgte da å normalisere forbindelsene til regjeringen. Det innebar kontakt og samarbeid med medlemmer av regjeringen med bakgrunn fra Hamas, men i egenskap av representanter for samlingsregjeringen. Norge endret imidlertid ikke synet på bevegelsen Hamas og opprettholdt kravene til denne.
 • Vi mente da, og mener fremdeles, at det var riktig å gi vår støtte til denne samlingsregjeringen. Det gjorde også Sveits, Tyrkia, Russland og alle de arabiske landene. Mange land i EU hadde også nær kontakt med representanter for denne samlingsregjeringen.
 • Norge, i likhet med det internasjonale samfunn for øvrig, gjenopptok samarbeidet med De palestinske selvstyremyndighetene under statsminister Fayyads regjering i Ramallah høsten 2007. Hamas er ikke med i denne regjeringen.
 • Etter maktovertakelsen i Gaza 2007 har Hamas vært politisk og økonomisk isolert av det internasjonale giversamfunnet. 
 • Norge har fordømt og fordømmer fortsatt Hamas utskytning av raketter fra Gaza mot sivile mål i Israel.
 • Norge beklaget Hamas militære maktovertakelse i Gaza og splittelsen av den palestinske selvstyremyndigheten som dette medførte. Norge var klar på at maktovertakelsen i Gaza var uakseptabel og at Hamas snarest måtte overlate kontrollen til de palestinske selvstyremyndighetene. 
 • Vi mener det er særdeles viktig å arbeide for en palestinsk forsoning. Dette er viktig for å sikre en forhandlingsløsning mellom Israel og palestinerne. Det er ikke mulig å inngå en endelig fredsløsning så lenge palestinerne er politisk og geografisk splittet.