Historisk arkiv

Feil om Afghanistan-rapport på TV2

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

I et innslag på TV2s 21-nyheter søndag 16. september gis det inntrykk av at en uavhengig evalueringsrapport om norsk bistand til Afghanistan som ble ferdig i juni, ikke har vært tilgjengelig før nå. Dette stemmer ikke. Rapporten har vært tilgjengelig siden 4. juni og funnene i rapporten ble presentert av utenriksministeren i Stortinget 29. mai og 5. juni.

I et innslag på TV2s 21-nyheter søndag 16. september gis det inntrykk av at en uavhengig evalueringsrapport om norsk bistand til Afghanistan som ble ferdig i juni, ikke har vært tilgjengelig før nå. Dette stemmer ikke. Rapporten har vært tilgjengelig siden 4. juni og funnene i rapporten ble presentert av utenriksministeren i Stortinget 29. mai og 5. juni. 

Evalueringsrapporten ble publisert på Norads nettsider mandag 4. juni, kl. 14.00. Under Afghanistan-redegjørelsen 29. mai og den på følgende debatten 5. juni presenterte og problematiserte utenriksministeren funnene i evalueringen for Stortinget. Utenriksministeren informerte under debatten 5. juni Stortinget om at rapporten var tilgjengelig på Norads nettsider. 

Hensikten med dette var nettopp å engasjere Stortinget i en åpen debatt om effekten av norsk bistand til Afghanistan. 

Utenriksdepartementet gjorde i forrige uke TV2 oppmerksom på at rapporten allerede var offentliggjort og at utenriksministeren på eget initiativ har engasjert Stortinget i debatt om temaet. 

Norad vil tirsdag 18. september holde et seminar om Afghanistan-evalueringen. Rapporten ble bestilt av Norads uavhengige evalueringsavdeling og gjennomført av eksterne forskere. 

Stortingets referat fra Afghanistan-debatten kan leses her.