Historisk arkiv

Regjeringen legger fram nordområdestrategi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen la fredag fram sin nordområdestrategi. Statsministeren, utenriksministeren, kommunal- og regionalministeren og kunnskapsministeren deltok i lanseringen. Se opptak av lanseringen på Internett. (01.12.06)