Historisk arkiv

Gro: - Umoralsk å stille spørsmål ved klimaendringene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norges tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland mener det er umoralsk og galt å sette spørsmålstegn ved klimaendringene og klimarapportene fra FN. - Diagnosen er klar, sa Brundtland da hun talte i FNs hovedforsamling onsdag 9. mai.

Brundtland, som 1. mai ble utpekt av generalsekretær Ban Ki-Moon til FNs spesialutsending på klimaendringer, dro linjene tilbake til den nå 20 år gamle "Brundtlandrapporten" Vår Felles Fremtid - og til klimatoppmøtene på 1990-tallet - og mente at det nye i dagens situasjon er at tvilen er feid til side.
 
Brundtland mener den rike delen av verden nå må ta sin store del av ansvaret for å Utviklingsminister Erik Solheim sammen med tidligere miljørvernminister og tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland under CSD-konferansen i New York. Foto: UDredusere utslippene av klima-gasser. Hun pekte også på "den mistillit" som har eksistert mellom rike og fattige land og ikke minst mellom rike land.
 
- Mange land vil ikke ta det ansvaret som andre ønsker å vri seg unna, sa Gro.
 
Hun kom også med en klar advarsel til dem som fortsatt tviler på om klimaendringer er menneskeskapte.
 
- Det er uansvarlig, uforsvarlig og høyst umoralsk å stille spørsmål ved dagens situasjon, sa Gro i sin tale til energi- og miljøvernministere fra ovr 80 land.
 
Brundtland trakk også fram anlegget for rensing og lagring av CO2 som Norge vil bygge på Mongstad.
 
- Dette har aldri tidligere vært gjort. Det har ikke en gang vært vurdert tidligere. Når vi lykkes med dette, håper vi å ha teknologi som kan rense kullkraftverk til en pris som er kommersiell lønnsom, sa FNs nye spesialutsending, som avsluttet talen slik:
 
- Dere tror kanskje kanskje at vi ikke vil lykkes, men det er jeg overbevist om at vi vil, fordi å mislykkes ikke er noe alternativ.
 
Etter den nær 20 minutter lange talen, møtte Brundtland og utviklingsminister Erik Solheim norsk og internasjonal media til pressekonferanse i FN-bygget.
 
Solheim roste Gro for talen og lovte full støtte til hennes videre arbeid.
 
- Vi trenger deg, dine visjoner, din handlekraft og ikke minst din energi. Vi skal støtte deg videre i ditt arbeid - også økonomisk hvis du har behov for penger, sa Erik Solheim, som leder den norske delegasjonen til møtet i kommisjonen for bærekraftig utvikling.
 
Han trakk fram spesielt ett område der verden umiddelbart kan levere.
 
- Når det gjelder energieffektivisering, ser jeg ingen hindringer. Her kan alle gå i gang med det samme. Det er i alles interesse, både rike og fattige land, og det er absolutt ingen som vil tape på dette. Fattige land trenger energi for å utvikle seg, men vi må hjelpe dem til å hoppe over det aller mest forurensende fasen, sa Solheim. Han lovte at den norske regjeringen skal bevilge enda mer penger og ressurser til dette arbeidet.
 
Brundtland la til at man ikke kan sitte og vente på at en ny internasjonal klimaavtale er på plass i 2012 før man foretar seg noe:
 
- Imens vil et voldsomt antall tonn CO2 bli sluppet ut, så det er ingen tid å miste. Vi må begynne allerede nå med å redusere disse utslippene, sa Gro.

Les Gros tale her.