Forsiden

Historisk arkiv

Nordområdedialog med Sametinget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Statssekretær Liv Monica Bargem Stubholt møtte mandag 19. mars sametingspresident Aili Keskitalo for samtaler om blant annet oppfølgingen av regjeringens nordområdestrategi.

Statssekretær Liv Monica Bargem Stubholt møtte mandag 19. mars sametingspresident Aili Keskitalo for samtaler blant annet om oppfølgingen av regjeringens nordområdestrategi.

i møtet mellom Stubholt og Keskitalo ble det blant annet diskutert hvordan urfolksdimensjonen kan vektlegges i det videre nordområdearbeidet, og i relevante internasjonale fora, herunder i regjeringens vurdering av samarbeidsarkitekturen i nordområdene. Stubholt inviterte Sametinget til å komme med innspill til prosjekter i rammen av Barents 2020. Keskitalo redegjorde også for Sametingets deltagelse i FNs permanente forum for urfolksrettigheter, og man utvekslet synspunkter rundt det videre arbeidet i forumet.