Historisk arkiv

Norgeshistoriens største konferanse for litterære oversettere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norla samlet nylig over 120 litterære oversettere til konferanse der målet var å stimulere oversetterne til å fortsette det viktige arbeidet med å gjøre norsk litteratur tilgjengelig for et internasjonalt publikum. Konferansen ble åpnet av utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Norla (Senter for norsk skjønn- og faglitteratur i utlandet) og Utenriksdepartementet samlet 24.-27. mai over 120 litterære oversettere til konferanse på Klækken Hotell utenfor Oslo. 

Målet med konferansen var å stimulere oversetterne til å fortsette det viktige Utenriksministeren overrekker Norlas oversetterpris 2009 til den spansk/tysk/norske oversetteren Christina Gómez Baggethun. Foto: UDarbeidet med å gjøre norsk litteratur tilgjengelig for et internasjonalt publikum. Konferansen samlet oversettere fra hele 31 språkområder og var den største noensinne av sitt slag organisert i Norge. 

Utenriksminister Jonas Gahr Støre åpnet konferansen, noe som ble sterkt verdsatt av deltakerne.  I tillegg til oversettere, forlag og andre litterære fagpersoner deltok over 20 norske sentrale forfattere på deler av programmet.  Blant forfatterne var Dag Solstad, Per Petterson, Roy Jacobsen, Johan Harstad, Herbjørg Wassmo og Jostein Gaarder. 

Utenriksministeren overrakte også Norlas oversetterpris 2009 til den spansk/tysk/norske oversetteren Christina Gómez Baggethun.