Historisk arkiv

Nytt Refleksmøte om verden i endring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Refleksprosjektet inviterer til åpent møte med ungdomspartiene og statssekretær Raymond Johansen, mandag 12. januar kl. 17.00 på Litteraturhuset i Oslo. Tema er: ”Verden i endring - interesser og dilemmaer i norsk utenrikspolitikk”.

Refleksprosjektet inviterer til åpent møte med ungdomspartiene og statssekretær Raymond Johansen, mandag 12. januar kl. 17.00 på Litteraturhuset i Oslo. Tema er: ”Verden i endring - interesser og dilemmaer i norsk utenrikspolitikk”.
 
Utenriksdepartementet arbeider med stortingsmeldingen om de lange linjene i utenrikspolitikken i lys av globalisering og endring.

Hvem Norge er som aktør, identitet og gjenkjennelighet, opphevelse av skillet mellom innenriks og utenrikspolitikk, interesser og verdier som er både forenelige og trekker i ulike retninger – alt dette påvirker utforming av norsk utenrikspolitikk.

Ungdomspartiene er invitert til å gi sitt syn på noen av de dilemmaene Norge møter når interesser og verdier skal ivaretas og fremmes på den internasjonale arena.