Historisk arkiv

Norge vil gi 26 millioner til sikkerhetssektoren i Somalia

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

På et internasjonalt høynivåmøte i Brussel ga Norge tilsagn om ca. 26 millioner kroner i støtte til oppbygging av sikkerhetssektoren i Somalia. - En bedring i sikkerhetssituasjonen i Somalia vil være av avgjørende betydning for å skape økt stabilitet og å nå frem med humanitær bistand i landet, sier statssekretær Gry Larsen.

På et internasjonalt høynivåmøte i Brussel ga Norge tilsagn om ca. 26 millioner kroner  i støtte til oppbygging av sikkerhetssektoren i Somalia. - En bedring i sikkerhetssituasjonen i Somalia vil være av avgjørende betydning for å skape økt stabilitet og å nå frem med humanitær bistand i landet, sier statssekretær  Gry Larsen. 

Møtet i Brussel kom i stand på initiativ av FNs sikkerhetsråd, og ble ledet av FNs generalsekretær Ban Ki-moon, sammen med EU-kommisjonen og kommisjonen for Den afrikanske union (AU). Også Somalias nyvalgte president Sharif Sheikh Ahmed, og flere av de sentrale ministrene i hans regjering, var til stede på møtet.  

- Den norske støtten vil gå til kapasitetsbygging og opplæring av politi og annet sivilt personell innenfor landets sikkerhetssektor. Av disse midlene er 1 million USD allerede utbetalt til et løpende program for sikkerhetsreform, som står for trening, opplæring og stipendier til Somalias nye sivile politistyrke, sier Larsen. 

Til sammen ble det på møtet i Brussel gitt tilsagn om USD 213 millioner i støtte til sikkerhetssektoren i Somalia og til den afrikanske fredsstyrken (Amisom) i landet, med EU-kommisjonen som den ubetinget største enkeltgiveren. 

Over 60 stater og regionale organisasjoner var til stede på møtet, mange av disse på høyt politisk nivå. Møtet ga bred støtte til den nye somaliske presidenten og hans regjering, og til den politiske prosess (Djibouti-prosessen) som har skapt nytt håp og  optimisme med hensyn til en stabilisering av situasjonen i Somalia. 

Også piratvirksomheten utenfor kysten av Somalia ble drøftet, selv om det ikke var noe hovedtema på dette møtet. Det var bred enighet om at hovedårsaken til piratproblemet er å finne på land, og at det bare er ved tiltak for å stabilisere situasjonen inne i Somalia at det på sikt vil være mulig å få slutt på denne piratvirksomheten.