Historisk arkiv

Statssekretær Eide i Saudi-Arabia

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Statssekretær Espen Barth Eide besøkte Saudi-Arabia 19.–20. oktober. Hovedfokus for besøket var bilaterale forhold, regionale og globale sikkerhetsforhold, energi og menneskerettigheter.

Statssekretær Espen Barth Eide besøkte Saudi-Arabia denne uken (19.–20. oktober). Hovedfokus for besøket var bilaterale forhold, regionale og globale sikkerhetsforhold, energi og menneskerettigheter.  

- Norge og Saudi-Arabia har gode bilaterale relasjoner og sammenfallende posisjoner innenfor flere utenrikspolitiske områder, noe dette besøket har bekreftet, sier Eide. Videre synes det klart at det  finnes store muligheter for norsk næringsliv i Saudi-Arabia, ikke minst innenfor petroleumsbransjen, men også innen fornybar energi og energieffektivisering, sier Eide.

- Samtidig har Saudi-Arabia store utfordringer hva gjelder mennneskerettigheter. Møte med National Society for Human Rights, en godkjent menneskerettighetsorganisasjon i Saudi-Arabia. Foto: Bjørn Svenungsen, UDDet foregår små, men viktige endringer til det bedre, etter initiativ fra kongen. Det har også saudiske menneske-rettighetsaktivister bekreftet for meg på denne reisen. De er imidlertid bekymret for at endringene stanser opp den dagen kongen faller fra. Det er derfor viktig å få institusjonalisert og lovfestet bedre rettigheter, for eksempel for kvinner og barn, sier Eide. 

Eide benyttet besøket til å be om større kvoter for norske muslimer som ønsker å reise på Hajj til Mekka, samt redegjøre for norsk holdning til godkjennelsesbrev for utenlandsk finansiering av moskéer i Norge. Saudiske myndigheter var ikke kjent med spørsmålet om eventuell saudisk støtte til moskébygging i Norge, men understreket at det var uaktuelt for Saudi-Arabia å finansiere moskéer i andre land dersom det ikke forelå en skriftlig bekreftelse fra vertslandet på at slik finansiering var akseptabel. 

Under besøket møtte Eide blant annet sin kollega i saudisk UD, dr. Khalid Al Jandan, viseoljeminister HKH Abdulaziz bin Salman, lederen for saudisk etterretning (HKH prins Muqrin), vennskapskomiteen i den rådgivende forsamling (Majlis A`Shoura), den statlige menneskerettighetskommisjonen, FNs stedlige representant og menneskerettighetsforkjempere. Eide møtte også generalsekretæren i International Energy Forum og representanter for norsk næringsliv i Saudi-Arabia.

****

Se flere bilder fra besøket på UDs Flickr-sider.