Historisk arkiv

11 millioner til norsk-britisk samarbeid om å fjerne atomavfall

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge og Storbritannia har signert en avtale om samarbeid om strålingsskjerming av brukt brensel i Andrejevbukta på Kolahalvøya. - Dette er et viktig skritt på veien for å kunne nå målet om å sikre og fjerne det brukte brenselet fra anlegget som tidligere var base for russiske fartøyer, sier statssekretær Erik Lahnstein.

Norge og Storbritannia har signert en avtale om samarbeid om strålingsskjerming av brukt brensel i Andrejevbukta på Kolahalvøya. - Dette er et viktig skritt på veien for å kunne nå målet om å sikre og fjerne det brukte brenselet fra anlegget som tidligere var base for russiske fartøyer, sier statssekretær Erik Lahnstein. 

Norge bidrar med 11 millioner kroner til prosjektet.

- Samarbeidet vil redusere risikoen for radioaktiv forurensning fra anlegget, og bidrar til å gjøre Norge tryggere, sier statssekretær Erik Lahnstein, som legger til at rehabiliteringsarbeidet i Andrejevbukta er en av regjeringens viktigste prioriteringer i arbeidet med atomsikkerhet.

Andrejevbukta, som befinner seg om lag 60 km fra norskegrensen,  var fra 1960-tallet militær servicebase for lagring av brukt reaktorbrensel fra den russiske Nordflåten. Anlegget rommer i dag store mengder brukt brensel og radioaktivt avfall. Over 21 000 beholdere med brukt brensel fra atomubåter og atomisbrytere er plassert i tre lagringstanker som alle er i dårlig forfatning.

Norge har siden 1997 finansiert og gjennomført en rekke tiltak i Andrejevbukta, og er sammen med Storbritannia en sentral aktør i sikringsarbeidet. Etter avtalen, som ble signert 10. mai, vil Norge og Storbritannia i løpet av høsten 2011 ha sørget for strålingsskjerming av alle de tre tankene med radioaktivt materiale. Dermed legges det til rette for forsvarlig strålevern for arbeidere som skal fjerne det brukte brenselet.

- Målet på sikt er å fjerne det brukte brenselet. Vår deltakelse i dette arbeidet bidrar til åpenhet omkring forholdene i Andrejevbukta, og gir oss anledning til å påvirke arbeidet. Dette er viktig ikke minst av beredskapsgrunner, sier statssekretær Lahnstein.