Historisk arkiv

Studenter inspirerte Støre med engasjement for global helse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Hvert minutt dør en kvinne i fødsel eller under graviditet. Utenriksminister Jonas Gahr Støre møtte studenter under Den internasjonale studentfestivalen i Trondheim for å snakke om den alvorlige situasjonen mange kvinner i utviklingsland opplever.

Hvert minutt dør en kvinne i fødsel eller under graviditet. Utenriksminister Jonas Gahr Støre møtte studenter under Den internasjonale studentfestivalen i Trondheim for å snakke om den alvorlige situasjonen mange kvinner i utviklingsland opplever.

Støre på Isfit 2011. Foto: M.Kopstad, UDMidlene til å forhindre at kvinner dør i barsel eksisterer, det er kun et spørsmål om vilje. Dette var hovedbudskapet under mandagens plenumsmøte på den internasjonale studentfestivalen i Trondheim, der utenriksminister Jonas Gahr Støre var første innleder. Også utenriksminister Støre understreket dette hovedpoenget, men påpekte samtidig at bedret mødrehelse er en kompleks utfordring. Kvinners helse er relatert til samfunnsmessige forhold, sosiale strukturer, kjønnsroller og makt, noe som gjør at det ikke eksisterer enkle, raske løsninger.

- Jeg blir inspirert i mitt videre arbeid med global helse når jeg ser at studenter verden over engasjerer seg i slike spørsmål, sa utenriksministeren.

Støre tydeliggjorde koplingen mellom utenrikspolitikken og helse i sitt innlegg. Helse er grunnleggende for å få til utvikling og begrense fattigdom. En ser også at utfordringene knyttet til mødrehelse ikke krever høyteknologiske løsninger. Det er snakk om enkel teknologisk innovasjon, å fremme kvinners rett til å treffe egne valg omkring reproduksjon og seksualitet, samt en større grad av etterrettelighet i hjelpesystemene. Utfordringen, på politisk plan, er internasjonalt å bli enige om et veikart for det videre arbeidet på området.

Plenumsmøtet var ledet av Berit Austveg fra Helsetilsynet. Foruten utenriksministerens innlegg, holdt også Sir Sabaratnam Arulkumaran og professor Staffan Bergström innlegg under møtet. Arulkumaran og Bergstrøm understreket hovedbudskapet i Støres innlegg og anskueliggjorde utfordringene med eksempler fra egen forskning og arbeid i felt.

Utenriksministerens deltakelse skjedde i regi av Utenriksdepartementets Refleksprosjekt i samarbeid med Studentsamfundet i Trondheim/ISFIT.

For mer informasjon om ISFIT, se www.isfit.org. Møtet vil om kort tid bli lagt ut på nett-tv på Refleksportalen på regjeringen.no.