Forsiden

Historisk arkiv

Vil du være miniminister på OD-dagen?

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås er på jobbreise dagen for Operasjon dagsverk (OD). Vi søker en ungdom som kan være hans stedfortreder som miniminister i Utenriksdepartementet 1. november.

Utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås er på jobbreise dagen for Operasjon dagsverk (OD). Vi søker en ungdom som kan være hans stedfortreder som miniminister i Utenriksdepartementet 1. november. 

Du vil få spennende og krevende oppgaver. Arbeidsdagen avsluttes med at du henter statsråden på Gardermoen og utveksler erfaringer med ham i regjeringsbilen på vei tilbake til Oslo. 

Les mer om stillingen her og meld din interesse senest tirsdag 30. oktober på e-post til media.utvikling@mfa.no

Les mer her om Operasjon Dagsverk (OD) og årets prosjekt som støtter kasteløs ungdom i Nepal.