Historisk arkiv

Økt satsing på utdanningssamarbeid om nordområdene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet har nylig inngått en avtale med Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) om utdanningssamarbeid i nord. Avtalen er på 45 millioner kroner over fem år.

Utenriksdepartementet har nylig inngått en avtale med Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) om utdanningssamarbeid i nord.

Avtalen er på 45 millioner kroner over fem år. Nytt av året er at programmet også åpner for søknader om støtte til samarbeid med land som er tatt opp som observatører til Arktisk råd, i første omgang Japan og Sør-Korea.

Les mer om avtalen på SIUs nettsider