Historisk arkiv

Utenriksdepartementet

17 friske blikk vurderer norsk politikk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utviklingsminister Erik Solheim lanserte tirsdag det nyutnevnte Utviklingsutvalget. De 17 medlemmene skal kaste et nytt og kritisk blikk hvordan en samlet norsk politikk har konsekvenser for utviklingen i den fattige delen av verden. (19.12.06)

Pressemelding

Nr.: 163/06
Dato: 19.12.2006

17 friske blikk vurderer norsk politikk


Jan Egeland


Erik Solheim


Gunstein Instefjord


Medlemmene av Utviklingsutvalget

Utviklingsminister Erik Solheim lanserte i dag det nyutnevnte Utviklingsutvalget. De 17 medlemmene skal kaste et nytt og kritisk blikk hvordan en samlet norsk politikk har konsekvenser for utviklingen i den fattige delen av verden.

- Nå har vi muligheten til å utrydde fattigdommen i løpet av en generasjon, og da må all politikk slutte opp om det. Derfor trenger vi et utvalg som dette som skal se all norsk politikk som en helhet og hvordan alt vi gjør kan bidra til å redusere fattigdommen, sa utviklingsminister Erik Solheim under lanseringen på Folkets Hus.

Regjeringen har utnevnt Utviklingsutvalget i statsråd. Medlemmene skal i over et år framover vurdere og komme med forslag på hvordan helheten av norsk politikk kan bidra til å redusere fattigdommen i utviklingslandene. Utvalget vil se på alle områder: Handelspolitikk, subsidier og konkurransevilkår, innvandring, klima- og miljøspørsmål, norsk næringslivs investeringer i utviklingsland, bedrifters samfunnsansvar (CSR) og anti-korrupsjon.

- Jeg har prøvd å finne medlemmer i utvalget som kan tenke nytt og kreativt omkring disse utfordringene, sier Erik Solheim.

Til sammen representerer utvalgets medlemmer et vidt spekter av erfaring og kompetanse som er nødvendig for å løse denne oppgaven. Utvalgets arbeid skal resultere i en offentlig utredning (NOU) som etter planen skal legge grunnlag for en ny norsk politikk innenfor dette området. Utvalget skal komme med sin sluttrapport med anbefalinger i løpet av første halvdel av 2008.

Utviklingsutvalget består av representanter fra næringslivet, organisasjoner, politikk, forskning og media. Blant disse er journalist og forfatter Åsne Seierstad, gründer Shahzad Rana og SV-politiker Audun Lysbakken. Leder for utvalget er Gunstein Instefjord, som til daglig jobber i Kirkens Nødhjelp. - Jeg vil gjerne takke for tillitten, og understreke at det er veldig bra at regjeringen har tatt dette initiativet. Vi har fått et spennende og utfordrende mandat, og dette utvalgets arbeid er viktig for troverdigheten til Norges utviklingspolitikk, sier Gunstein Instefjord

Pressekontakt: Marte Lid 91650528

Liste over utvalgets medlemmer og mandat for utviklingsutvalget