Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Angrepet på Norges ambassade i Damaskus

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge har fordømt angrepet på og ødeleggelsen av den norske og den danske ambassaden i Damaskus lørdag. Utenriksdepartementet fraråder norske borgere å reise til Syria, og oppfordrer dem som allerede er der til å forlate landet. Ambassaden vil bistå med dette og holder nær kontakt med den danske ambassaden og Østerrikes ambassade som representant for EU-formannskapet. (04.02.06)

Pressemelding

Nr.: 16/06
Dato: 04.02.06

Angrepet på Norges ambassade i Damaskus

Norge har fordømt angrepet på og ødeleggelsen av den norske og den danske ambassaden i Damaskus lørdag.

Utenriksdepartementet fraråder norske borgere å reise til Syria, og oppfordrer dem som allerede er der til å forlate landet. Ambassaden vil bistå med dette og holder nær kontakt med den danske ambassaden og Østerrikes ambassade som representant for EU-formannskapet.

Så langt ambassaden har oversikt over situasjonen, har ingen norske blitt skadet under demonstrasjonene i Damaskus. Det er registrert 35 norske borgere i Syria, herav åtte ved ambassaden.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre har vært i kontakt med den syriske utenriksminister Al Sharaa og gjort det klart at vi på norsk side anser det som har skjedd som fullstendig uakseptabelt. Støre understreket det ansvar syriske myndigheter har for beskyttelsen av ambassaden og ambassadens personell. Utenriksminister Al Sharaa beklaget dypt det som hadde skjedd, og ga uttrykk for at dette ikke under noen omstendighet var akseptabelt.

Utenriksministeren har i løpet av dagen drøftet situasjonen med sine kolleger både i regionen og andre steder.

Ambassaden tok opp sikkerhetssituasjonen med syriske myndigheter senest torsdag i denne uken, og anmodet da om at sikkerhetstiltakene ble trappet opp.

Den danske og norske ambassadøren i Kairo har hatt en samtale med Den arabiske liga om den alvorlige situasjonen som er oppstått i Damaskus.

Ambassaden i Damaskus vil bli forsterket med personell fra ambassaden i Amman.

Utenriksdepartementet har instruert ambassader i andre land om å orientere vertslandenes myndigheter om den alvorlige situasjonen i Damaskus og anmode om at de nødvendige forholdsregler blir tatt.

Henvendelser om situasjonen i Syria kan rettes til Utenriksdepartementet på telefonnummer 22242020. Utenriksdepartementets hjemmeside vil bli oppdatert fortløpende. Ambassaden i Damaskus er foreløpig ikke tilgjengelig på telefon. Henvendelser bes rettet til UD.

Til toppen