Historisk arkiv

Norge ber om WTO-konsultasjoner vedrørende antidumpingtiltak mot norsk laks

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge har i dag anmodet Europakommisjonen om konsultasjoner i henhold til WTOs tvisteløsningsregelverk. Konsultasjonsanmodningen er første formelle skritt i tvisteløsningsprosedyren i WTO. Formålet med konsultasjonene vil være å undersøke om det er grunnlag for en gjensidig akseptabel løsning. (17.03.06)

Pressemelding

Nr.: 40/06
Dato: 17.03.06

Norge ber Europakommisjonen om WTO-konsultasjoner vedrørende EUs antidumpingtiltak mot norsk laks

Norge har i dag anmodet Europakommisjonen om konsultasjoner i henhold til WTOs tvisteløsningsregelverk. Konsultasjonsanmodningen er første formelle skritt i tvisteløsningsprosedyren i WTO. Formålet med konsultasjonene vil være å undersøke om det er grunnlag for en gjensidig akseptabel løsning.

Bakgrunn:
EUs råd vedtok 21. januar 2006 en forordning om innføring av antidumpingtiltak mot import av oppdrettslaks fra Norge. Vedtaket innebærer en minste importpris på 2,80 euro/kg på hel fersk og frossen oppdrettslaks fra Norge (med unntak av én produsent som Kommisjonen ikke fant å ha dumpet). For ulike foredlingsgrader av fersk og frossen laks er minsteprisen høyere. Regjeringen har besluttet å bringe EUs vedtak inn for tvisteløsning i WTO.

Vedlegg:
Les selve konsultasjonsanmodningen

Tillegg til konsultasjonsanmodningen (PDF)