Historisk arkiv

Nye datoar for Sri Lanka-samtalar i Geneve

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Utenriksdepartementet

Partane i fredsprosessen på Sri Lanka er samde om å utsette samtalane i Geneve i nokre dagar. Ny dato for møtet blir 24. - 25. april. (14.04.06)

Pressemelding

Nr.: 046/06
Dato: 14.04.06

Nye datoar for Sri Lanka-samtalar i Geneve

Partane i fredsprosessen på Sri Lanka er samde om å utsette samtalane i Geneve i nokre dagar. Ny dato for møtet blir 24. - 25. april.

Partane i fredsprosessen på Sri Lanka, styresmaktene og dei tamilske tigrane (LTTE), har vorte samde om ei mindre utsetting av samtalane i Geneve. Årsaka er praktiske omsyn.

Noreg som tilretteleggar er takksam overfor Sveits for deira evne til å endre opplegget på kort varsel.