Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2007. Regjeringens internasjonale kultursatsing

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Pressemelding

Nr.: 122/06
Dato: 06.10.06

Statsbudsjettet 2007. Regjeringens internasjonale kultursatsing

Regjeringen trapper opp den internasjonale kultursatsingen med 20 millioner kroner i forslaget til statsbudsjett for 2007. Det utenrikskulturelle arbeidet i nordområdene er særskilt prioritert og halvparten av økningen er øremerket dette, som ledd i Regjeringens strategiske hovedsatsing på Nordområdene. Samlede midler til kultursamarbeid og profilering når dermed 177 mill NOK.

- Kultursamarbeidet er en viktig del av utenrikspolitikken og en del av Regjeringens samlede kulturløft. Regjeringen ønsker å se kultursatsingen i Norge og i utlandet mer i sammenheng, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

- I Nord ser vi hvordan kulturutveksling og folk-til-folk-samarbeid har skapt verdifulle kontakter og bindeledd over grensene til Russland. Dette er noe vi helt klart ønsker å stimulere ytterligere, sier utenriksministeren.