Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

- Modig rapport om mobbing i utenrikstjenesten, sier utenriksministeren

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Det er positivt at vi nå har fått rapporten som gir kunnskap om hva mobbeproblemene i UD består i, og at arbeidsgiver, fagforeninger, verneombud og eksterne konsulenter er så samstemte i beskrivelsen av problemet. Vi har nå et godt grunnlag for å sette i gang konkrete tiltak, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

- Det er positivt at vi nå har fått rapporten som gir kunnskap om hva mobbeproblemene i UD består i, og at arbeidsgiver, fagforeninger, verneombud og eksterne konsulenter er så samstemte i beskrivelsen av problemet. Kunnskap er en forutsetning for handling. Vi har nå et godt grunnlag for å sette i gang konkrete tiltak, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.  

Utenriksminister Støre. Foto: Marta B. Haga, UD

- Regjeringen satte modernisering og kulturendring i Utenriksdepartementet på vår politiske dagsorden på Soria Moria. Jeg ba fra første dag departementets ledelse om å gripe fatt i det mange beskrev som en ukultur i departementet. Jeg opplever gjennomgående stor trivsel og motivasjon i UD. Få slutter og mange ønsker å begynne her. Nettopp derfor må vi konsekvent bekjempe den ukulturen mobbing representerer, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.  

En arbeidsmiljøundersøkelse i fjor viste at mobbing var mer omfattende i UD enn på andre arbeidsplasser. Utenriksministeren tok initiativ til en kvalitativ undersøkelse for å avdekke problemet. En arbeidsgruppe under ledelse av utenriksråden, støttet av eksterne konsulenter, har foretatt en rekke undersøkelser gjennom bruk av fokusgrupper og dybdeintervjuer med enkeltpersoner. Rapporten fra dette arbeidet foreligger nå.

- Undersøkelsen har gitt oss detaljert kunnskap om hvordan vi kan komme mobbing til livs i utenrikstjenesten. Jeg har gitt beskjed til utenriksråden at oppfølgingen av rapporten er en prioritert oppgave, sier utenriksministeren.

- Rapporten har også avdekket en form for arkivering av sensitiv personinformasjon. Jeg er tilfreds med at praksisen nå er avsluttet. Sikkerhetsspørsmål skal ikke blandes inn i den generelle personalforvaltningen. Dette er det ryddet opp i, men før vi kan lukke kapittelet er det behov for en full gjennomgang av hva som her har skjedd, sier utenriksministeren.

Til toppen