Historisk arkiv

Varangerfjord-avtalen undertegnet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge og Russland undertegnet i dag en avtale om maritim avgrensning i Varangerfjorden og området like utenfor. - Enighet om en moderne avgrensningsavtale som denne, styrker vårt naboforhold med Russland og er et skritt i riktig retning, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Norge og Russland undertegnet i dag en avtale om maritim avgrensning i Varangerfjorden og området like utenfor.

- Vi er tilfreds med at vi har blitt enige om om avgrensningen i Varangerfjord- området. Størrelsen på området som nå avgrenses er lite, men avtalen er betydningsfull. Det er 50 år siden Norge sist inngikk en grenseavtale med Russland, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

- Enighet om en moderne avgrensningsavtale som denne, styrker vårt naboforhold med Russland og er et skritt i riktig retning. Klare grenser er vesentlig for alle havets brukere, særlig i et så kystnært område. Det bidrar til forutsigbarhet og stabilitet, sier Støre.

- Forhandlingene har foregått i en konstruktiv atmosfære. Arbeidet med avtalen og enigheten kan bidra positivt til det videre arbeidet med å oppnå enighet i omstridt område i Barentshavet. Området som nå avgrenses ligger sør for Barentshavet. Norge og Russland er enige om å videreføre drøftelsene om den videre avgrensning som en prioritert oppgave, sier utenriksminister Støre.

I 1957 inngikk Norge en avtale med Russland om sjøgrensen i Varangerfjorden. I den nye avtalen er punktene som er fastsatt i 1957-avtalen oppdatert og presisert. Videre fastsettes en grenselinje for sjøterritoriet, den økonomiske sonen og kontinentalsokkelen mellom Norge og Russland også videre nordover utenfor munningen av Varangerfjorden.

"Ambassadør Øyvind Nordsletten og viseutenrikminister Vladimir Titov undertegner norsk-russisk avtale om maritim avgrensning i Varangerfjorden i Moskva 11. juli 2007." Foto: Norges ambassade i Moskva
Ambassadør Øyvind Nordsletten og viseutenrikminister Vladimir
Titov undertegner norsk-russisk avtale om maritim avgrensning
i Varangerfjorden i Moskva 11. juli 2007.
Foto: Norges ambassade i Moskva