Historisk arkiv

Bredt norsk engasjement i Afghanistan

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge er en av de største bidragsyterne til sivil oppbygging av Afghanistan. Regjeringen har besluttet å øke den sivile innsatsen til 750 millioner kroner for 2008. - Med denne økningen er Norge blant giverne med størst grad av balanse mellom sivile og militære bidrag, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Norge er en av de største bidragsyterne til sivil oppbygging av Afghanistan. Regjeringen har besluttet å øke den sivile innsatsen til 750 millioner kroner for 2008. - Med denne økningen er Norge blant giverne med størst grad av balanse mellom sivile og militære bidrag, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.   

- Regjeringens engasjement i Afghanistan er basert på en helhetlig strategi. Vi må finne den riktige balansen mellom den sivile og den militære dimensjonen. Den viktigste oppgaven i dag er å fremheve de politiske utfordringene og få til en samordnet innsats. Det vil regjeringen bidra til, sier utenriksministeren. 

- Løsningen på utfordringene i Afghanistans må finnes politisk. Vi må bidra til å bygge opp afghanske institusjoner både på provinsnivå og lokalt nivå, og også gi den afghanske staten ressurser og bedre mulighet til å levere grunnleggende tjenester til sitt folk. Vi må bidra til å styrke den afghanske statens legitimitet og binde landet sammen gjennom en forsoningspolitikk, sier utenriksministeren.  

- Den militære innsatsen skal videreføres og vi må her holde fast ved vårt engasjement. Uten sikkerhet, ingen utvikling. Og uten utvikling, ingen varig sikkerhet. Den militære innsatsen må fortsette å støtte den sivile – men uten å bli en direkte del av den; dette handler om ulike roller, sier Støre.  

En stor del av det norske bidraget er viet oppbygging av skoleverket i Faryab-provinsen, nord i Afghanistan, hvor Norge har stabiliseringslaget (PRT, Provincial Reconstruction Team). Utenriksministeren har signert en intensjonsavtale med den afghanske utdanningsministeren om videre samarbeid innen skolesektoren. I Faryab har Norge forpliktet seg til å bygge 82 skoler i løpet av 2008. Andre hovedfelt for det norske bidraget er landsbygdutvikling, rettsstatsutvikling og anti-korrupsjon. Nylig innledet Norge et samarbeid med afghanske myndigheter for å etablere rammer for en god forvaltning innenfor olje- og gassektoren.  

Det er en voksende enighet om at den internasjonale utviklingsinnsatsen må styrkes og samordnes bedre. Norge har bedt om at FN styrker sin innsats som koordinerende organ, og har tatt initiativ til at det opprettes en stilling som spesialutsending med utvidede fullmakter til å koordinere det internasjonale samfunn. I tillegg har Norge finansiert 16 stillinger i UNAMA (United Nations Assistance Mission in Afghanistan) for å kartlegge humanitære behov og koordinere innsatsen.  

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Anne Lene Sandsten, mobil: 908 58 114