Historisk arkiv

Utenriksdepartementet

Arrestordre på Sudans president

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Den internasjonale straffedomstol i Haag (ICC) har utstedt arrestordre på Sudans president Omer Hassan Ahmed al Bashir for overgrep mot befolkningen i Darfur. Arrestordren er basert på anklager om fem tilfeller av forbrytelser mot menneskeheten og to tilfeller av krigsforbrytelser.

Den internasjonale straffedomstol i Haag (ICC) har i dag utstedt arrestordre på Sudans president Omer Hassan Ahmed al Bashir for overgrep mot befolkningen i Darfur. Arrestordren er basert på anklager om fem tilfeller av forbrytelser mot menneskeheten og to tilfeller av krigsforbrytelser.  

- Arrestordren på Sudans president Bashir er basert på alvorlige anklager mot et lands statsoverhode, og det er første gang at domstolen har utstedt en arrestordre mot et sittende statsoverhode, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

- Norge støtter arbeidet ved den internasjonale straffedomstol i Haag og var ett av de land som sto bak etableringen av en slik uavhengig internasjonal domstol. Det er viktig at en ikke aksepterer straffefrihet for overgrep mot befolkningen i slike krigsområder, sier Støre.

- Jeg vil be myndighetene i Sudan om å samarbeide med domstolen, stanse alle kamphandlinger og aktivt søke en varig, politisk løsning på konflikten i Darfur. Jeg vil samtidig be opprørsgruppene om å inngå en våpenhvile med regjeringen, stanse all vold og delta i fredsforhandlingene i regi av FN og AU, sier utenriksministeren.

Utenriksministeren understreker at det nå er viktig at ikke stridigheter rundt straffedomstolens arrestordre bidrar til å øke volden i Darfur eller legger nye hindringer i veien for det humanitære arbeidet i Darfur og FNs fredsbevarende operasjoner i Sudan.

- Norge vil videreføre sin bistand til humanitære tiltak i Darfur og gjenoppbyggingen av tidligere krigsområder, som i Sør-Sudan. Norge støtter dessuten aktivt opp om FNs og AUs bestrebelser for å finne en politisk løsning på konflikten i Darfur, ledet av sjefsforhandler Djibril Bassolé, sier Støre.

Utenriksministeren legger dessuten vekt på at partene må fortsette gjennomføringen av fredsavtalen mellom nord og sør fra 2005.

- Norge vil videreføre sitt sterke engasjement for fred og gjenoppbygging i Sudan, sier utenriksministeren, og viser til de to internasjonale giverkonferansene for Sudan som ble arrangert i Norge i 2005 og 2008. 

Anklagen mot al Bashir om folkemord er av domstolen ikke ansett tilstrekkelig dokumentert.