Forsiden

Historisk arkiv

Avtale med Irak om tilbaketakelse undertegnet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

15. mai undertegnet representanter for det norske og det irakiske utenriksdepartement en avtale om retur av irakere til Irak som har fått avslag på asyl i Norge.

15. mai undertegnet representanter for det norske og det irakiske utenriksdepartement en avtale om retur av irakere til Irak som har fått avslag på asyl i Norge. 

Utenriksdepartementet fikk høsten 2008 i oppdrag av regjeringen å fremforhandle en tilbaketakelsesavtale med Irak om retur av irakere som har fått avslag på asyl i Norge.

- Jeg er glad for at det nå er enighet om en avtale som etablerer mekanismer for samarbeid med irakiske Norge og utenriksminister Støre har inngått en avtale for samarbeid med irakiske myndigheter om retur av irakere som ikke har gyldig grunn for opphold i Norge. Foto: Marta B. Haga, UDmyndigheter om retur i ordnede former av irakere som ikke har gyldig grunn for opphold i Norge, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre. 

Avtalen inngår blant regjeringens tiltak for å redusere tilstrømningen av asylsøkere uten beskyttelsesbehov.

- Fremforhandlingen av en slik avtale er et ledd i en ordnet oppfølgning av regjeringens flyktningpolitikk, sier Støre. 

Avtalen skal sikre en godt koordinert og human prosess for retur til Irak. Retur skal fortrinnsvis være frivillig, og skal skje i henhold til gjeldende konvensjoner, som innebærer at Irak er forpliktet til å ta imot sine borgere. 

– Denne avtalen betyr at irakere uten lovlig opphold i Norge nå kan returneres til Irak. Dermed er enda ett av regjeringens 13 innstrammingspunkter på plass. I utgangspunktet vil regjeringen at alle med endelig avslag skal returnere frivillig, men på grunn av avtalen kan vi nå også tvangsreturnere dem som ikke reiser frivillig. Sammen med det frivillige returprogrammet, har vi nå et godt verktøy for å returnere til Irak, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen. 

- Dette er en god løsning for begge land. For Norge er det viktig å få returnert mennesker med endelig avslag, for Irak er det viktig å få tilbake egne borgere som kan bidra i gjenoppbyggingen av landet. Mange av dem som har reist ut har kvalifikasjoner som Irak trenger. Avtalen vil også kunne bidra til at flere returnerer frivillig. Disse vil få en returpakke med økonomisk støtte, slik at de ikke blir til byrde for det irakiske samfunnet ved retur, sier Dag Terje Andersen. 

Avtalen trådte i kraft ved undertegning.