Historisk arkiv

Historisk arkiv

Gjennomgang av norsk støtte til religiøse skoler i Pakistan

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Utenrikskomiteen og Utenriksdepartementet deler oppfatning om at det er nødvendig med en gjennomgang av den norske støtten til religiøse skoler i Pakistan før en eventuell videreføring, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

- Det er allerede utarbeidet et omfattende materiale som beskriver at prosjektet er gjennomført i henhold til intensjonene. I tillegg vil UD nå foreta en helhetlig gjennomgang før en eventuelt vurderer en videreføring av det nå avsluttede prosjektet, sier utenriksministeren. 

- Som jeg presiserte i mine svarbrev til stortingsrepresentantene Dagfinn Høybråten (KrF) og Anders Anundsen (Frp) vil UD etter å ha gjennomgått dette pilotprosjektet ta stilling til om vi har grunnlag for en eventuell videreføring, sier Støre. 

Norge har som et pilotprosjekt støttet 117 utvalgte religiøse skoler for å støtte opp om innføring av sekulære fag i regi av pakistanske myndigheter. Utenriksdepartementet og ambassaden i Islamabad arbeider nå med en gjennomgang av pilotprosjektet.