Historisk arkiv

Ber Norge trappe opp kampen mot skatteparadiser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Ulovlige pengestrømmer hindrer utvikling i fattige land. Utvalg foreslår en rekke tiltak for å redusere skadevirkninger av skatteparadis.

Kapitalfluktutvalget har sett på forholdet mellom skatteparadis og ulovlige pengestrømmer fra fattige land.  I dag mottar miljø- og utviklingsminister Erik Solheim rapporten ”Skatteparadis og utvikling”.  

En alvorlig konsekvens av ulovlige pengestrømmer er at de undergraver utviklingen i fattige land. Kapitalflukten tilsvarer rundt regnet ti ganger bistanden som gis til utviklingsland. Rapporten foreslår en rekke tiltak for å redusere skadevirkningene. 

 - Finanskrisen har skapt internasjonal forståelse for at noe radikalt må gjøres for å få skatteparadisene under internasjonal kontroll. Rapporten er viktig, ikke minst fordi den foreslår tiltak som kan gi en vinn-vinn-situasjon for både rike og fattige land, sier Solheim. 

Utvalget har vært ledet av professor Guttorm Schjelderup, og har blant andre hatt Eva Joly som medlem. Det foreslår en mer offensiv utviklingspolitikk med fokus på å sikre fattige land større skatteinntekter og redusere mulighetene for omfattende korrupsjon. Norge bør også selv innføre kontroll av nordmenn som registrerer selskaper eller åpner kontoer i skatteparadis. 

- Skatteparadisene hindrer vekst i fattige land fordi de gjør det lettere for maktelitene å berike seg av fellesskapets verdier og undergraver etablering av effektive skattesystemer i slike land, sier utvalgsleder Schjelderup. 

Statens investeringsfond for næringsutvikling i utviklingsland (Norfund) får grundig omtale i rapporten. Praksisen med å investere gjennom skatteparadis foreslås avviklet over en treårsperiode. 

- Vi kan ikke la Norfund investere norske bistandsmidler via skatteparadis samtidig som vi ønsker å bekjempe dem, sier Solheim. 

Andre forslag fra Kapitalfluktutvalget: 

  • utrede muligheten for at norske flernasjonale selskap bør gi mer detaljerte årsregnskap
  • bedre reglene mot internprising
  • opprette et norsk kompetansesenter om skatteunndragelse
  • utvikle nettverk for å øke internasjonalt press
  • endre skatteavtaler slik at det er et selskaps reelle virksomhet som bestemmer hvor det skal beskattes
  • få på plass en internasjonal konvensjon for å bekjempe de skadelige strukturene i skatteparadisene
  • støtte arbeidet med å utvikle nye internasjonale standarder for god skattepraksis gjennom Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) 

Les rapporten her. (Kortversjon av rapporten). 

Pressekontakt: Informasjonsrådgiver Trine Jøranli Eskedal, mobil 415 21 639/e-post: trj@mfa.no.