Historisk arkiv

Nepals statsminister besøker Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Nepals statsminister Prachanda kommer på offisielt besøk til Norge 30.-31. mars. Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim er vert for besøket.

Nepals statsminister Prachanda kommer på offisielt besøk til Norge 30.-31. mars. Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim er vert for besøket. 

Pushpa Kumal Dahal, kalt Prachanda, ble verdens første folkevalgte maoistiske statsminister da han tiltrådte sommeren 2008.  

Prachanda vil bli mottatt i audiens på Slottet og skal møte statsminister Jens Stoltenberg, i tillegg til miljø- og utviklingsminister Erik Solheim. Han skal også ha møter i Stortinget, med Riksrevisjonen og ulike norske organisasjoner.  

Prachanda skal dessuten besøke Solbergfoss kraftverk i Østfold. Nepal ønsker å trappe opp vannkraftutbyggingen som drivkraft for sosial og økonomisk utvikling. 

Norge har spilt en nøkkelrolle i fredsprosessen i Nepal og er også en sentral bistandsgiver. Den norske bistanden har økt betydelig de siste årene, og var i 2008 på rundt 260 millioner kroner. Prioriterte områder for norsk støtte er utdanning, energi og godt styresett. I tillegg vil Norge fortsette sin støtte til fredsprosessen og grunnlovsarbeidet. Både Stoltenberg og Solheim besøkte Nepal i 2008. 

Det blir pressemøte med Prachanda og Solheim mandag 30. mars kl. 08.40 på Hotel Continental i Oslo. 

For pressen er det også fotomulighet i forbindelse med Prachandas møte med statsminister Stoltenberg på Statsministerens kontor samme dag kl. 09.30. 

Pressekontakt: Informasjonsrådgiver Wera Helstrøm (UD), mobil 994 09 323.