Historisk arkiv

Norge og Russland enige om ny grenseoppgang

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge og Russland har blitt enige om å etablere en kommisjon som skal gjennomføre en ny grenseoppgang av riksgrensen mellom Norge og Russland.

Norge og Russland har blitt enige om å etablere en kommisjon som skal gjennomføre en ny grenseoppgang av riksgrensen mellom Norge og Russland. 

- Klare grenser er viktige også mellom gode naboer. Det er derfor gledelig at dette arbeidet nå kan begynne, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.  

Grenseoppgangen skal gjennomføres for hele den 196 kilometer lange norsk-russiske riksgrensen, som er fastlagt i en avtale fra 1826. Forrige grenseoppgang for hele grensen fant sted i 1947. Omlag to tredeler av riksgrensen går i vassdragene Passvikelva og Grense Jakobselv, og enkelte steder har vassdragene fått endret forløp. Dette kan også få konsekvenser for grenselinjens gang.  

Kommisjonens arbeid vil også føre til mer nøyaktige kart over grenseområdet, og det vil bli foretatt vedlikehold på grensen blant annet i form av utskiftning og flytting av grensestolper. Kommisjonens arbeid vil føre til mer presis informasjonen om riksgrensens gang både for publikum som ferdes i området og for myndighetene som forvalter grensen. Kommisjonen tar sikte på å starte feltarbeidet i 2010. 

Felleskommisjonen ble etablert under møter mellom de to lands delegasjoner i Moskva denne uken. På norsk side deltar blant andre Statens Kartverk og Den norske grensekommissæren i tillegg til representanter for Utenriksdepartementet.