Historisk arkiv

Norge overtar formannskapet i Østersjørådet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge overtar 1. juli 2010 formannskapet i Østersjørådet. Det innebærer at Norges utenriksminister blir president i rådet for ett år.

- Det er viktig for Norge å være aktivt engasjert i alle de fire regionale rådene i det nordlige Europa: Nordisk Ministerråd, Østersjørådet, Barentsrådet og Arktisk råd. Rådene bidrar til å fremme norske interesser som del av vår nærområdepolitikk og er sentrale fora for politisk dialog og praktisk samarbeid med land som står oss nær, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Norge vil under sitt formannskap ta utgangspunkt i de prioriteringer som Østersjørådet selv har vedtatt: miljø, energi, økonomisk utvikling, utdanning og kultur samt sivil sikkerhet. I tillegg vil Norge ha særlig fokus på maritim politikk, menneskehandel og en styrking av Østersjørådets organisasjon med sikte på å gjøre den mer synlig og resultatorientert.

- Østersjøen er allerede i dag en betydelig ferdselsåre, og fraktvolumet ventes å stige i årene fremover. Maritim virksomhet er viktig for den økonomiske utviklingen i regionen, men er også forbundet med utfordringer knyttet til miljø, klima og energi. Formannskapet vil ta tak i disse, sier Støre.

Les mer om Østersjørådet og det norske formannskapet på Europaportalen.