Historisk arkiv

Norge krever internasjonal gransking av Israels bording av flåte med humanitær hjelp til Gaza

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

– Norge er rystet over at israelske marinestyrker skjøt og drepte sivile under bordingen av en flåte med humanitær hjelp til Gaza. Jeg fordømmer denne militære maktbruken mot sivile, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Israelske myndigheter har bekreftet at minst ti personer mistet livet under sammenstøtet. Det kan være flere, og mange er rapportert skadet. Flåten var på vei til Gaza med nødhjelpsforsendelser, da den ble bordet av israelsk marine natt til mandag, tilsynelatende i internasjonalt farvann. I forbindelse med bordingen av det største skipet, oppstod det voldelige sammenstøt.

– Omstendigheten omkring denne hendelsen og det store tapet av menneskeliv understreker behovet for en internasjonal og uavhengig gransking. Jeg har i dag anmodet FNs generalsekretær Ban Ki-moon om at det snarest tas skritt for å få på plass en gransking av om det har skjedd brudd på folkeretten, sier utenriksminister Støre. 

Generalsekretæren, som sammen med utenriksministeren deltar på møte i den internasjonale straffedomstolen, har også bedt om en full gransking.

– Så vidt vi vet er det tre nordmenn som har vært med i flåten. Ambassaden er nå i havnebyen Ashdod for å bistå de norske borgerne som er ventet til land der, sier Støre.

Den israelske ambassadøren i Oslo ble kalt inn til UD i formiddag for å forklare hva som er skjedd og for å bli informert om norske reaksjoner. Det foreligger foreløpig lite presis informasjon om hva som faktisk er skjedd. Israelske myndigheter har lagt sterke begrensninger på informasjonsstrømmen. Israel har forsvart sine handlinger med at det var terrormistenkte og våpen om bord på flåten.

– Det er klare folkerettslige regler for hva man kan foreta seg i situasjoner som denne. Folkerettens regler kan ikke settes til side av hensyn til politiske eller militære målsettinger, sier utenriksminister Støre.

– Utgangspunktet for denne tragiske hendelsen er blokaden av Gaza. Det er avgjørende at stengningen av Gaza heves, slik at humanitær hjelp og annen nødvendig assistanse når frem til den palestinske befolkningen, sier utenriksministeren.