Historisk arkiv

Norge anmoder iransk diplomat om å forlate landet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet har anmodet en iransk diplomat om å forlate Norge som reaksjon på at Iran har anmodet en norsk diplomat om å forlate Teheran på grunn av en asylsak i Norge.

24. februar ble den norske ambassadøren i Teheran innkalt til det iranske utenriksdepartementet. I møtet ble det overlevert en offisiell note samt brev til utenriksminister Støre der Iran protesterte mot at Norge har innvilget asyl til Mohammed Reza Heydari. 

I det samme møtet anmodet iranske myndigheter om at en norsk diplomat forlater Iran. Dette ble begrunnet med at Heydari hadde fått innvilget asyl i Norge. 

Norge reagerer sterkt på at iranske myndigheter har anmodet en norsk diplomat om å forlate Teheran på grunn av en asylsak i Norge. – Det er en helt uakseptabel reaksjon fra iransk side. Retten til å søke asyl er hjemlet i internasjonale konvensjoner, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre. 

Heydari har fått sin asylsøknad vurdert på individuelt grunnlag, og relevante utlendingsmyndigheter har besluttet at han tilfredsstiller vilkårene for asyl i Norge. 

UD har tilbakevist Irans protester i en note og i et brev til den iranske utenriksministeren samt i et møte med Irans chargé d’affaires i Oslo. UD har også anmodet om at en iransk diplomat forlater Norge.