Historisk arkiv

UD åpner nytt døgnbemannet operativt senter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Priv. til red.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre åpner Utenriksdepartementets nye operative senter torsdag 15. april. Pressen er velkommen til åpningen.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre åpner Utenriksdepartementets nye operative senter i morgen. Pressen er velkommen til åpningen.

Utenriksdepartementets nye operative senter vil fra 15. april fungere som utenrikstjenestens hovedsentral for konsulær hjelp til norske borgere i utlandet.

Tid: Torsdag 15. april kl. 15.15
Sted: Utenriksdepartementet

Senteret vil være i drift 24 timer i døgnet 365 dager i året. En av operasjonssenterets viktigste oppgaver vil være å ivareta henvendelser som rettes til utenriksstasjonene utenfor deres ordinære åpningstid. 

Etablering av UDs operative senter vil styrke departementets arbeid med konsulære saker. Operasjonssenteret vil også overvåke det internasjonale situasjonsbildet hele døgnet, slik at utenrikstjenesten enda raskere kan fange opp og reagere på små og store kriser.

Rundt 80.000 små og store konsulære saker håndteres av utenrikstjenesten hvert år. Slike saker omfatter blant annet passutstedelser, reiseråd, veiledning og hjelp i forbindelse med akutt sykdom, ulykke, dødsfall, arrestasjoner, barnebortføringer, tvangsekteskap, bekymringsmeldinger, med mer.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgiver Bjørn Svenungsen, mobil 480 45 122