Historisk arkiv

Historisk arkiv

Endring av finansiering av spesialutsending i Washington

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet og Nærings- og Handelsdepartementet har i felleskap blitt enige om å se på finansieringen og mulig organiseringen av spesialutsending for nærings- og skipsfartspolitiske spørsmål ved ambassaden i Washington på nytt.

- Vi har besluttet å omgjøre beslutningen om å akseptere et bidrag fra Rederiforbundet, da det vil være svært uheldig hvis det reises spørsmål omkring uavhengighet, ansvar og lojalitet for denne stillingen, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Stillinger som spesialutsending ved en utenriksstasjon er vanligvis finansiert av vedkommende fagdepartement, men det er Utenriksdepartementet som er arbeidsgiver. Spesialutsendingene inngår i den samlede staben ved stasjonen og står som de andre under stasjonssjefens og UDs administrative og faglige instruksjonsmyndighet, samtidig som de i faglige spørsmål er underlagt vedkommende fagdepartement.