Historisk arkiv

Utenriksministeren beklager sterkt vold mot sivile i Camp Ashraf

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Jeg har i dag mottatt meldinger om at flere liv har gått tapt i sammenstøt mellom styrker fra den irakiske hæren og beboerne i Camp Ashraf i Irak. Jeg beklager sterkt volden mot sivile og vil understreke irakiske myndigheters ansvar for beboernes sikkerhet, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

 - Jeg har i dag mottatt meldinger om at flere liv har gått tapt i sammenstøt mellom styrker fra den irakiske hæren og beboerne i Camp Ashraf i Irak. Jeg beklager sterkt volden mot sivile og vil understreke irakiske myndigheters ansvar for beboernes sikkerhet, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.   
 
Gjennom våre kanaler, bl.a. FN-operasjonen UNAMI, søker vi større klarhet i hendelsesforløpet. Norge har gjentatte ganger uttrykt bekymring for situasjonen i Camp Ashraf og understreket at irakiske myndigheter har ansvar for leieren.

- Jeg har i dag bedt Norges ambassadør til Irak om å ta opp saken med irakiske myndigheter, sier utenriksministeren. 

*  *  *

Ashraf-leiren nord for Bagdad nær grensen til Iran ble opprettet i 1986 på initiativ fra Saddam Hussein. Innbyggerne er i hovedsak iranske statsborgere. Etter 2003 hadde amerikanske styrker ansvaret for sikkerheten i leiren. Da de trakk seg ut i januar 2009, overtok irakiske myndigheter ansvaret.