Historisk arkiv

FN frigir Libya-midler i Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Jeg er glad for at FNs sanksjonskomité nå har godkjent Norges anmodning om å frigi USD 370 millioner på norske konti tilhørende den libyske sentralbanken. Dette er et viktig bidrag til landets nye myndigheter i en krevende overgangsperiode, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

For å få Libya raskt i gang igjen er det viktig at midler fra Gaddafi-regimet som er frosset i utlandet snarest blir gjort tilgjengelig for de nye makthaverne. Dette er viktig for å få landets økonomi på fote, for å dekke befolkningens umiddelbare behov samt som et bidrag til å stabilisere landet.

- Libya er et land med betydelige egne ressurser. Libyerne er sterkt opptatt av at de selv skal legge planene for det nye Libya. Det er et synspunkt Norge støtter og som må ligge til grunn for den videre internasjonale innsatsen i landet. Norge vil arbeide nært med overgangsmyndighetene og med det nye FN-nærværet i landet for å bidra til en mest mulig koordinert internasjonal opptreden, sier utenriksministeren.

Norge vil stå i nær kontakt med Det libyske overgangsrådet, for å finne hensiktsmessige kanaler for å kunne tilbakeføre de frigitte midlene til Libya.