Historisk arkiv

Sanksjoner mot Libya vedtatt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Med utgangspunkt i vedtak i FNs Sikkerhetsråd, har regjeringen i dag vedtatt en forskrift om målrettede sanksjoner mot det libyske regimet. - Gjennom sanksjonene ønsker det internasjonale samfunnet å bidra til å stanse voldshandlingene og stille overgriperne til ansvar, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Bakgrunnen for Sikkerhetsrådets vedtak var rapporter om grove og systematiske brudd på menneskerettighetene i Libya, blant annet vilkårlige drap og arrestasjoner, som blir ansett å kunne utgjøre forbrytelser mot menneskeheten. Situasjonen i Libya blir også ansett å utgjøre en trussel mot internasjonal fred og sikkerhet.
 
Gjennom forskriften innføres det en utvidet våpenembargo mot Libya, samt frystiltak overfor enkeltpersoner nært knyttet til regimet og de enheter og organer disse må anses å kontrollere, direkte eller indirekte.  Blant annet får norske banker med denne forskriften påbud om å fryse alle midler som kontrolleres av det libyske regimet og rapportere eventuelle frosne beløp til Utenriksdepartementet.
 
- Vi følger situasjonen nøye og vil i samråd med våre nære samarbeidspartnere løpende vurdere ytterligere tiltak og å utvide listen over personer og enheter som omfattes av frystiltakene, sier utenriksminister Støre.
 
Forskriften trer i kraft straks. Brudd på forskriftens bestemmelser kan medføre bøter eller fengselsstraff.
 
Regimet i Libya kunne heller ikke tidligere lett flytte eventuelle midler som befinner seg i Norge. Finansinstitusjonene har hatt en forsterket kontrollplikt etter de generelle reglene i hvitvaskingsregelverket.
 
Forskriften vil være tilgjengelig på Lovdatas nettsider.