Historisk arkiv

Viktige beslutninger om Kosovo og Serbia

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Norge hilser velkommen EUs beslutning om å gi Serbia kandidatstatus og samtidig starte arbeidet med å utdype samarbeidet med Kosovo. Dette er viktige bidrag til stabiliseringen av Sørøst-Europa, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

- Norge hilser velkommen EUs beslutning om å gi Serbia kandidatstatus og samtidig starte arbeidet med å utdype samarbeidet med Kosovo. Dette er viktige bidrag til stabiliseringen av Sørøst-Europa, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre

EU vedtok den 1. mars å gi Serbia kandidatstatus. Samtidig ønsker EU å utdype samarbeidet med Kosovo gjennom å forberede en stabiliserings- og assosieringsavtale, forberede visumfrihet til Schengen-området og bedre handelsbetingelsene for Kosovo.  

- Vi ser frem til den dagen Serbia og Kosovo finner frem til en løsning på forholdet seg imellom. Dette gjelder ikke minst hvordan behovene til den serbiskdominerte befolkningen i Nord-Kosovo skal ivaretas. Dette spørsmålet kan bare løses gjennom et aktivt engasjement fra begge sider, med det internasjonale samfunnet som støttespiller, sier Støre.                                

- I lys av de tette bånd Norge har med Serbia og Kosovo, er vi beredt til å bidra til å støtte den videre prosessen mellom Serbia og Kosovo. Vi vil også fortsette vår støtte til begge lands tilpasning til EU, sier utenriksminister Støre. 

Som en del av de EU-ledede samtalene ble Kosovo og Serbia den 24. februar enige om Kosovos deltakelse i regionale organisasjoner og gjennomføring av flere praktiske tiltak som vil lette samarbeidet mellom de to landene.