Historisk arkiv

Norge øker den humanitære støtten til Sør-Sudan

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Den humanitære situasjonen i verdens nyeste land vekker dyp bekymring. Norge bevilger derfor ytterligere 30 millioner kroner til humanitær innsats i Sør-Sudan, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

- Den humanitære situasjonen i verdens nyeste land vekker dyp bekymring. Norge bevilger derfor ytterligere 30 millioner kroner til humanitær innsats i Sør-Sudan, sier utenriksminister Støre. 

FN, Det internasjonale Røde Kors og frivillige organisasjoner varsler nå om en humanitær krise i Sør-Sudan som er mer alvorlig enn tidligere antatt. Flere hundre tusen sør-sudanere har returnert fra Sudan etter at Sør-Sudan ble selvstendig. Landet er et av verdens fattigste, og hoveddelen av de returnerte har behov for mat, vann og tak over hodet. FN frykter at over halvparten av Sør-Sudans befolkningen på åtte millioner kan ha behov for matvarehjelp i løpet av 2012.

- Situasjonen er spesielt bekymringsfull i konfliktområdene i Sør-Kordofan og Blånilen i Sudan, hvor den humanitære tilgangen er sterkt begrenset eller ikke-eksisterende i de opprørskontrollerte områdene. Det økende antall flyktninger fra området er urovekkende. Dette er en alvorlig utvikling, og jeg oppfordrer sudanske myndigheter og opprørsbevegelsen SPLM-N til å gi uhindret humanitær tilgang til nødlidende folk i disse konfliktområdene, sier utenriksminister Støre.

- Selv om de formelle fristene for forhandlinger om en politisk løsning mellom Sudan og Sør-Sudan har gått ut, er det viktig at den diplomatiske innsatsen fortsetter. Det er klart rom for å komme til enighet mellom partene og Norge oppfordrer både partene og det internasjonale samfunn til å trappe opp sine anstrengelser for en politisk løsning, sier Støre.

Antall mennesker på flukt i grenseområdet mellom Sør-Sudan og Sudan er nå opp mot 300.000 mennesker, og over 200.000 mennesker befinner seg i provisoriske flyktningleirer på sør-sudansk side av grensen. Regntiden gjør det svært vanskelig å skaffe tilstrekkelig forsyninger og rent vann, og diare, malaria og feilernæring er utbredt. Hjelpeorganisasjonene arbeider under svært krevende forhold, og de har vært nødt til å tenke utradisjonelt for å få hjelpen frem, blant annet ved bruk av både helikopter og sykler.

Den norske humanitære bistanden til Sør-Sudan gis gjennom Det internasjonale Røde Kors, frivillige organisasjoner og FN-systemet, inkludert FNs globale nødhjelpsfond (CERF). De ytterligere 30 millionene til humanitær støtte i Sør-Sudan bringer det totale norske bidraget opp i over 180 millioner kroner så langt i 2012.