Historisk arkiv

Seks millioner til kartlegging av petroleumsteknologi for Arktis

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

- For å kunne utvikle Barentshavet til en ny energiregion, må vi ha den nødvendige teknologien for å bevege oss inn i sårbare arktiske områder. Samarbeid mellom offentlige og private aktører på norsk og russisk side er helt nødvendig for å lykkes med å utvikle dette, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

- For å kunne utvikle Barentshavet til en ny energiregion, må vi ha den nødvendige teknologien for å bevege oss inn i sårbare arktiske områder.  Samarbeid mellom offentlige og private aktører på norsk og russisk side er helt nødvendig for å lykkes med å utvikle dette, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

UD offentliggjorde i dag seks millioner kroner i støtte over Barents 2020-midlene til et norsk-russisk prosjekt som skal kartlegge gapet mellom tilgjengelig og nødvendig teknologi for å drive miljømessig og sikker utvinning av petroleumsressursene i Barentshavet.

Prosjektet ”Russian Norwegian Oil & Gas industry cooperation in the High North” har et totalbudsjett på 16 millioner kroner over tre år og vil ledes av Intsok. I tillegg til en rekke bransjeorganisasjoner og offentlige aktører, deltar blant andre selskap som Gazprom fra russisk side og Shell Norge, Conoco Phillips, North Energy og Tchudi Shipping fra norsk side.

- Dette prosjektet gir industrielt innhold til energisamarbeidet med Russland etter delelinjeavtalen. Det vil være med på å legge til rette for økt petroleumsvirksomhet i Barentshavet, som må skje innenfor en bærekraftig og forsvarlig måte og industrien må være i førersetet, sier utenriksminister Støre.

Gjennom arbeidsgrupper skal industriaktørene først dokumentere felles teknologiske utfordringer som Norge og Russland står overfor innen olje- og gassutvinning i nordlige havområder. Deretter vil eksisterende teknologi, metoder og beste praksis bli analysert. Sluttresultatet vil vise hvor det er behov for innovasjon og ytterligere teknologisk utvikling.