Historisk arkiv

Nordisk luftovervåking over Island

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

På Islands initiativ har Sverige og Finland meddelt at de er beredt til å bidra i luftovervåkingen av Island sammen med Norge. – Jeg er glad for at det nordiske samarbeidet om utenriks- og sikkerhetspolitikk er tettere og dypere enn noen gang, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

På Islands initiativ har Sverige og Finland meddelt at de er beredt til å bidra i luftovervåkingen av Island sammen med Norge. – Jeg er glad for at det nordiske samarbeidet om utenriks- og sikkerhetspolitikk er tettere og dypere enn noen gang, sier utenriksminister Espen Barth Eide. 

De nordiske utenriksministrene ble på et møte i Helsingfors i dag enige om en felles erklæring for hvordan det nordiske samarbeidet skal styrkes videre. Møtet fant sted i forbindelse med Nordisk Råds 64. sesjon. 

Deltakelse av Finland og Sverige i luftovervåkingen av Island ble første gang foreslått i den såkalte Stoltenberg-rapporten, som la fram en rekke konkrete forslag for styrket nordisk samarbeid på det utenrikspolitiske feltet. Som svar på Islands initiativ har Sverige og Finland meddelt at de er beredt til å bidra i luftovervåkingen av Island sammen med Norge i løpet av de første fire månedene av 2014.  

- Dette er et uttrykk for solidaritet og en naturlig videreføring av det nære øvelsessamarbeidet som Sveriges, Norges og Finlands flyvåpen har etablert i nord. Sveriges og Finlands deltakelse er meget positiv, sier utenriksminister Eide. 

I Finland og Sverige kan en endelig beslutning om luftovervåking på Island, inkludert parlamentenes medvirkning, først kunne tas etter at saken har vært behandlet i Nato. 

De nordiske utenriksministrene er også enige om å etablere et nordisk gradert kommunikasjonsnettverk og å samlokalisere de nordiske ambassadene og kontorene i Yangon, Islamabad, Hanoi, Dhaka og Reykjavik. 

I erklæringen fra møtet i Helsingfors uttrykker de nordiske ministrene sin bekymring for de fortsatte blodsutgytelsene i Syria og over utvidelsen av israelske bosettinger i de okkuperte områdene.