Historisk arkiv

Bekymret over utviklingen i Libya

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Bortføringen av Libyas statsminister Ali Zeidan gir økt grunn til bekymring for den politiske og sikkerhetsmessige situasjonen i Libya, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

Libyas statsminister Ali Zeidan ble torsdag morgen meldt bortført. Noen timer senere ble det rapportert at han var frigitt.

Libya har i lengre tid forsøkt å få kontroll over sine mange militsgrupper, og integrere dem i det nasjonale sikkerhetsapparatet. Denne prosessen har vært svært utfordrende. Interne maktkamper gjør at også viktige politiske prosesser, som grunnlovsarbeidet, har stoppet opp. Det har i tillegg vært omfattende streiker og konflikter i oljeindustrien, noe som har gått hardt utover en oljeavhengig økonomi.

- Jeg var oppløftet etter parlamentsvalgene i 2012, som viste at Libya evner å gjennomføre demokratiske prosesser. Alle sentrale aktører i Libya må nå under statsministerens ledelse samarbeide om å etablere en funksjonell stat. Det krever at politiske partier og militsgrupper setter nasjonens interesser foran egne interesser, sier utenriksminister Eide.

Libyas grenser, spesielt i sør, er sårbare og uten tilstrekkelig kontroll. Dette har tillatt terroristgrupper å etablere baser i landet.

- Problemene i Libya kan ikke ses isolert fra utfordringene i resten av Sahel-regionen. Det internasjonale samfunnet må bistå Libya i denne kritiske perioden, sier Espen Barth Eide.