Historisk arkiv

Norge beklager statsminister Fayyads avgang

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Jeg beklager at statsminister Salam Fayyad går av som statsminister i Palestina. Fayyad har vært en nær samarbeidspartner for Norge i mange år og er en politiker jeg har stor respekt for. Det er positivt at Fayyad fortsetter som statsminister i en overgangsperiode, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

- Jeg beklager at statsminister Salam Fayyad går av som statsminister i Palestina. Fayyad har vært en nær samarbeidspartner for Norge i mange år og er en politiker jeg har stor respekt for. Det er positivt at Fayyad fortsetter som statsminister i en overgangsperiode, sier utenriksminister Espen Barth Eide.
 
Utenriksminister Eide snakket med statsminister Fayyad søndag formiddag og takket for hans langvarige innsats for å bygge en bærekraftig palestinsk stat. Fayyad ble utpekt som statsminister av president Mahmoud Abbas allerede i juni 2007 og har spilt en hovedrolle i arbeidet for å bygge opp statsinstitusjonene i Palestina til det nivået de er i dag. Som formann i giverlandsgruppen for palestinerne (AHLC) har Norge samarbeidet nært med Fayyad, og hans regjering, for å bygge de institusjonene som er nødvendig for en bærekraftig palestinsk stat og en tostatsløsning på konflikten mellom Israel og palestinerne.
 
- Fayyads har gjennom sitt lederskap lykkes med å skape fundamentet for en levedyktig palestinsk stat. Dette har han gjort ved å redusere Palestinas avhengighet av utenlandske givere og ved å bygge opp institusjoner som er rede til å påta seg ansvaret for driften av en selvstendig stat, sier utenriksministeren.
 
Verdensbanken, IMF og FN har siden Giverlandsgruppemøtet (AHLC) i september 2011 konkludert med at de palestinske selvstyreinstitusjonene er gode nok for en fungerende stat. Samtidig har de politiske forhandlingene med Israel gått i lås og de økonomiske vanskelighetene har økt for de palestinske institusjonene.
 
- Som formann i giverlandsgruppen oppfordrer jeg den palestinske regjeringen til å videreføre arbeidet med å lede Palestina gjennom den finansielle krisen. Både innstramminger i budsjettet og lettelser i de israelske restriksjonene som hindrer økonomiske vekst må til. Jeg oppfordrer også giverne til å fortsette støtten og bidra slik at avhengigheten av internasjonal bistand reduseres på sikt, sier Eide.
 
- På min reise til Jerusalem og Ramallah for vel en uke siden oppfordret jeg partene til å gjenoppta den politiske prosessen umiddelbart. Statsminister Fayyads avgang viser hvor mye det haster. Den manglende politiske fremgangen i fredsprosessen med Israel, utvidelsene av de ulovlige bosettelsene på Vestbredden og den kritiske økonomiske situasjonen for de palestinske selvstyremyndighetene står i dag i veien for tostatsløsningen, sier utenriksminister Espen Barth Eide.