Historisk arkiv

Internasjonalt toppmøte om energi og utvikling i Oslo

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Energi er avgjørende for utvikling. Tirsdag 9. april er Norge er vert for et internasjonalt toppmøte om energi og utviklingsmål etter 2015.

Energi er avgjørende for utvikling. I morgen er Norge er vert for et internasjonalt toppmøte om energi og utviklingsmål etter 2015.

Møtet vil bli åpnet av HKH kronprins Haakon og ledes av utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås, sammen med energiminister Pedro Joaquin Coldwell fra Mexico og energiminister Sospeter Muhongo fra Tanzania.

- 1,3 milliarder mennesker mangler strøm. Tilgang til ren energi er et avgjørende spørsmål for verdens utvikling. Oslo-konferansen er et viktig skritt på veien for å sikre at energispørsmålet blir ivaretatt på best mulig måte i fremtiden, sier utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås.

Holmås kom nylig tilbake fra Tanzania, som sammen med Mexico og Norge leder en serie møter om bærekraftig energi. Dette er del av FNs arbeid med å utvikle nye, globale utviklingsmål etter FNs tusenårsmål som gjelder frem til 2015.

Energi omtales ofte som det manglende tusenårsmålet og anses som et avgjørende virkemiddel for å nå målet om en bærekraftig utvikling. Høynivåmøtet har som formål å sammenfatte de ulike konsultasjonene som har vært ført rundt om i verden og skal munne ut i et sett med anbefalinger som overleveres FNs generalsekretær. 

- Mitt mål er at dette høynivåmøtet skal bidra til at energi blir et eget, globalt mål for verdens utvikling etter 2015, sier Holmås. 

Det er ventet 250 deltakere til toppmøtet. De inkluderer myndigheter, internasjonale organisasjoner, sivilt samfunn, privat sektor og ungdom fra en rekke land. Blant deltakerne er Dr. Rajendra K. Patchauri som mottok Nobels fredspris på vegne av Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) i 2007, Danmarks utviklingsminister Christian Friis Bach og Finlands utviklingsminister Heidi Hautala. 

Før selve åpningen vil utviklingsministeren og kronprinsen møte ungdom fra India, Tanzania og Mexico for en kort samtale om energi foran kunstinstallasjonen «skriket fra naturen» på terrassen ved Scandic Fornebu kl. 08.45. 

Det blir pressekonferanse kl. 10.15 og mulighet for å gjøre intervjuer kl. 16.30. 

Se toppmøtets nettside for mer informasjon.

Pressekontakter:
Spørsmål om konferansen eller registrering rettes til Siri Bosheim mobil 904 18 961 (sbos@mfa.no) eller Ida Smith Kielland, mobil 957 24 199 (ida.smith.kielland@gyro.no)
For utviklingsministeren: Kommunikasjonsrådgiver Svein Bæra, mobil 916 72 042.

****

Møtet kan følges på nett-tv; fra møtet - og pressekonferansen.