Historisk arkiv

Sudan må respektere grunnleggende menneskerettigheter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge er meget bekymret over de siste dagers voldshandlinger i forbindelse med protestaksjoner og demonstrasjoner i Sudan, og over uforholdsmessig voldsbruk. - Sudan må respektere grunnleggende menneskerettigheter, og særlig retten til forsamlings- og ytringsfrihet, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

Mange mennesker har mistet livet i forbindelse med de siste dagers demonstrasjoner.
- Jeg vil sterkt oppfordre myndighetene i Sudan til å vise tilbakeholdenhet, sier utenriksministeren.

Han understreker også betydningen av at sudanske og internasjonale medier får utføre sine oppgaver og rapportere.
- Vi oppfordrer Sudans regjering til å åpne for en bred og reell dialog om de politiske og økonomiske utfordringer som det sudanske samfunnet står overfor. Alle parter bør engasjere seg i denne, til beste for hele landet, sier Eide.