Historisk arkiv

Frokostmøte med Støre og Solheim

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Nett-TV

Jonas Gahr Støre og Erik Solheim inviterte journalister til pressefrokost om aktuelle spørsmål for FNs generalforsamling i New York senere denne måneden.

Høyaktuelle spørsmål som hungersnøden på Afrikas Horn, situasjonen i Libya, forholdet mellom Palestina og Israel og klimautfordringen vil bli diskutert når stats- og regjeringssjefer fra alle FNs medlemsland møtes under åpningen av FNs generalforsamling 19. - 23. september i New York.