Historisk arkiv

Støtte til Palestina

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Nedenfor følger utenriksministerens replikk til søndagens artikkel i Dagbladet om den norske støtten til de palestinske myndighetene. (09.04.06)

Utenriksminister Jonas Gahr Støre

Støtte til Palestina

Replikk i Dagbladet 9. april 2006

Dagbladet skriver i dag (9. april) at Norge ”snører igjen pengesekken” til palestinske myndigheter. Det krever en presisering. Norge er fortsatt en stor giver til det palestinske folk. Vi gir om lag en halv milliard kroner i året. Vi har et høyt ambisjonsnivå som giver, både for å yte humanitær og sosial hjelp, men også for å støtte en palestinsk statsdannelse som kan leve i fred med Israel. Vi vil videreføre og kanskje øke støtten til den palestinske befolkningen gjennom både FN og frivillige organisasjoner.

Om lag en femtedel av den norsk støtten har tradisjonelt gått direkte gjennom de palestinske selvstyremyndighetene. Denne støtten har bl.a. hatt som siktemål å bidra til oppbyggingen av palestinske institusjoner som ledd i arbeidet for en to stats-løsning. En slik løsning har vært et mål som vi har delt med palestinske myndigheter.

Hamas leder nå den palestinske regjeringen etter å ha vunnet et demokratisk valg. Dette respekterer Norge. Samtidig har vi gitt uttrykk for at den nye regjeringen må leve opp til noen grunnholdninger som det internasjonale samfunnet står sammen om, nemlig å anerkjenne staten Israel, ta avstand fra bruk av vold og å respektere inngåtte avtaler. Vi krever selvsagt også at Israel respekterer inngåtte avtaler, etterlever FN-resolusjoner og avstår fra vold.

Vi ønsker at den nye palestinske regjeringen beveger seg i riktig retning. Det vil åpne for at vi kan videreføre det økonomiske og politiske samarbeidet direkte gjennom regjeringen. Vi forstår at en omstilling vil kreve noe tid, men i dag må vi konstatere at holdningene ennå ikke er tilstrekkelig avklart fra den nye regjeringens side. Vårt budskap er at Norge er rede til å arbeide videre med den palestinske regjeringen som på sin side må gjøre det klart at den støtter det internasjonale samfunns grunnholdninger.

Vi drøfter nå hvordan vi bør gå fram for å unngå at vår innsats for oppbyggingen av palestinske institusjoner skal bli skadelidende. Vi vil også drøfte dette med president Abbas under hans besøk i Norge i slutten av måneden.


Se også Støtte til Palestina – norske holdninger