Historisk arkiv

Staten Israel 60 år. Organisasjonen ”Med Israel for Fred” 30 år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Gratulasjonshilsen til en jubileumsbok i regi av organisasjonen Med Israel for Fred (MIFF)

Jeg ønsker Israel velferd og fred, side om side med palestinerne og alle sine øvrige naboer, skriver utenriksminister Jonas Gahr Støre i sin jubileumshilsen til Israel og organisasjonen Med Israel for fred.

Gjennom 60 år har Israel og landets utvikling vakt sterke følelser internasjonalt og også i det norske folk. Det store engasjementet og det nære forholdet til Israel i Norge har vært noe spesielt.

Det skyldes flere forhold og holocaust står her i en særstilling. De lidelser jødene ble utsatt for før og under Den annen verdenskrig vil bli stående som en av de mest grufulle hendelser i historien.

Oppbyggingen av staten Israel vant sterk støtte i den norske arbeiderbevegelsen som utviklet ideologiske og personlige bånd til sin israelske søsterbevegelse i årene etter krigen. Disse båndene er fortsatt gode og sterke i dag.

For mange nordmenn har også jødenes historie og Israels geografi vært en helt sentral del av deres oppvekst, skolegang og tro. Mange har følt nærhet og religiøst slektskap med jødene. Opprettelsen av staten Israel 14. mai 1948 vakte stor begeistring i Norge, og Norge var blant de første til å anerkjenne den nye staten, den 4. februar 1949. Norge var deretter pådriver for å få den nye staten anerkjent og tatt opp som medlem i FN.

Et sterkt norsk engasjement for Israel og for situasjonen i Midtøsten har vedvart i disse 60 årene. De politiske forbindelsene til Israel har alltid vært nære. Norges bånd til Israel medvirket blant annet til opprettelsen av den hemmelige ”Oslo-kanalen”, som i 1993 ledet til et gjennombrudd i den fastlåste politiske situasjonen og la grunnlaget for en tilnærming mellom Israel og palestinerne. 

Samtidig har mange nordmenn førstehåndserfaringer i Israel, de har israelske venner og kolleger og følger landets utvikling på nært hold. Mange unge har tilbrakt tid i israelske kibbutzer eller i frivillig arbeid i ulike deler av Israel. Og mange nordmenn har tjenestegjort i de fredsbevarende FN-styrkene i Gaza, Sinai, Golan og Sør-Libanon; styrker som skal bidra til å ivareta Israels sikkerhet og stabilitet i regionen. For mange nordmenn er Israel også et religiøst pilegrimsmål, et studiested, en kulturarena og et populært turistmål.

Da Israels kommende statsminister Ben Gurion erklærte opprettelsen av Israel, sa han: ”Det er en naturlig rett for det jødiske folk, liksom for andre, å leve i frihet i sin suverene stat”. Norge har alltid og vil alltid støtte Israels rett til å leve i frihet og i sikkerhet. Norge støtter også det palestinske folks rettigheter. Vårt mål er to selvstendige stater, Israel og Palestina, som lever side om side, i fred og i sikkerhet. Her er Norge og Israel samstemte. Men veien dit har vist seg lang og vanskelig.

La oss alle håpe at jubileumsåret 2008 kan bli året da Israel for alvor kan øyne en varig fred med palestinerne. Den politiske prosessen med palestinerne som ble gjenopptatt i 2007 i Annapolis i USA, er krevende. Det gleder meg å se at det finnes betydelig politisk mot på begge sider. Samtidig er det avgjørende at det internasjonale samfunn fortsetter å støtte fredsbestrebelsene. Vi skal bidra med det vi kan.

Jeg ønsker Israel velferd og fred, side om side med palestinerne og alle sine øvrige naboer. Jeg gratulerer staten Israel med 60-årsjubileet – og jeg gratulerer organisasjonen Med Israel for Fred med sine 30 år. Og i dette året med jubileer kan det dermed høve å runde av med et sitat ved Henrik Wergeland: ”Christen, Moslem, Hedning, Jøde / Maatte dog hverandre møde / Inden samme Faders Arme”.  

Oslo, april/mai 2008